A Felvételi honlap ITT , Facebook oldalunk pedig ITT érhető el | Moodle | CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

A korábbi tanévek időbeosztása

A korábbi tanévek időbeosztása időrendi sorrendben

A 2013/2014-es tanév 1. (őszi) szemeszterének időbeosztása

A 2013/2014-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterének időbeosztása

 

A 2012/2013-as tanév 1. (őszi) szemeszterének időbeosztása

A 2012/2013-as tanév 2. (tavaszi) szemeszterének időbeosztása

  

A 2011/2012-es tanév 1. (őszi) szemeszterének időbeosztása

Az átvétellel (intézmény-, tagozat-, szakváltoztatás stb.) kapcsolatos kérelmek benyújtása
Megjegyzés: a kérelemhez szükséges űrlap (ÜL-25) letölthető a kari honlapról, az átvétel kacsolatos tudnivalókat a PTE TVSZ 18. §-a tartalmazza.
2011. augusztus 15.
Az on-line beiratkozás, bejelentkezés időszaka
  • on-line bejelentkezés felsőbb éves hallgatóknak:
  • beiratkozás első éves hallgatóknak (normál felvételi):
  • beiratkozás első éves hallgatóknak (pótfelvételi):
Megjegyzés: minden évfolyamnak nappali és levelező munkarendben egyaránt. Az első féléves, tanulmányaikat most kezdő hallgatóknak beiratkozási kötelezettségük van. Ezt a felvételi határozatban közölt módon a MODULO webes felületén on-line módon kitöltött űrlappal, és ennek kinyomtatott másolatának postai úton való visszaküldésével tehetik meg.

2011. 08. 23 – 09. 11.
2011. 08. 23 – 09. 11.
2011. 08. 23 – 09. 11.

a kezdési időpont 12.00 óra
a zárási időpont 24.00 óra
A beiratkozott, bejelentkezett hallgatók kurzusfelvételének időszaka:
Megjegyzés: nappali és levelező munkarendben, a beiratkozó elsős és a felsőbb évfolyamok hallgatóinak egyaránt.
A kurzusfelvételi időszak lezárása után a felvett kurzusok módosítására nincslehetőség!
2011. 08. 30 – 09. 11.

a kezdési időpont 12.00 óra
a zárási időpont 24.00 óra
A tanév, félév kezdete:
Megjegyzés: a Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) szerinti hivatalos időpont.
2011. szeptember 05.
Tanévnyitó ünnepség:
Helyszín: PTE FEEK Aula.
Nappali munkarendben tanuló első éves hallgatók számára a részvétel kötelező!, a többi hallgatónk számára ajánlott.
2011. szeptember 05.
kezdési időpont: 10.00 óra
A költségtérítéssel kapcsolatos kérelmek (ÜL-36) benyújtási határideje:
Megjegyzés: csak és kizárólag a megfelelő űrlap kitöltésével és minden szükséges melléklettel együtt érvényes.
A határidőn túl beérkezett kérelmek automatikusan érvénytelenek!
2011. szeptember 05.
A korábban hallgatott tantárgy elismerésére vonatkozó kérelmek (ÜL-12) benyújtási határideje:
Megjegyzés: csak és kizárólag a megfelelő űrlap kitöltésével és minden szükséges melléklettel együtt érvényes.
A határidőn túl beérkezett kérelmek automatikusan érvénytelenek!
2011. szeptember 05.
Az I. évfolyamos nappalis andragógia BA, MA, informatikus könyvtáros BA, MA és emberi erőforrás tanácsadó MA és kulturális mediáció MA szakos hallgatók orientációs napja:
Helyszín: PTE FEEK Aula.
2011. szeptember 06.
kezdési időpont: 09.00 óra
Az I. évfolyamos nappali andragógia BA, MA szakos hallgatók szakmai orientációja (szakfelelős intézet):
Helszín: PTE FEEK Aula.
2011. szeptember 06.
kezdési időpont: 10.30 óra
Az I. évfolyamos nappalis emberi erőforrás tanácsadó MA szakos hallgatók szakmai orientációja:
Helyszín: PTE FEEK, fsz/A terem
2011. szeptember 06.
tervezett időpont: 10.30 óra
Az I. évfolyamos nappalis informatikus könyvtáros BA, MA szakos hallgatók szakmai orientációja (szakfelelős intézet):
Helyszín: PTE FEEK, fsz/B terem
2011. szeptember 06.
időpont: 10.30 óra
Az I. évfolyamos nappalis kulturális mediáció MA szakos hallgatók szakmai orientációja:
Helyszín: PTE FEEK, Kígyós Sándor terem
2011. szeptember 06.
tervezett időpont: 10.30 óra
Az I. évfolyamos nappalis felsőfokú szakképzések (FN) hallgatóinak szakmai orientációja:
Helyszín: PTE FEEK, Aula.
2011. szeptember 07.
tervezett időpont: 10.00 óra
A kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem (ÜL-25) benyújtása
Megjegyzés: a kérelemhez szükséges űrlap letölthető a kari honlapról, a szükséges tudnivalókat a PTE TVSZ 46. §-a tartalmazza.
  • aki munkaviszonyra hivatkozva kéri a kedvezményt, köteles egy munkáltatói igazolást csatolni a kérelemhez, aminek tartalma egyrészt a jogviszony megléte, másrészt a beosztás (vagy feladat) megnevezése, illetve a munkaidő-beosztás (heti óraszám, napi ütemezés);
  • aki versenyszerű sporttevékenység alapján kéri a kedvezményt, köteles csatolni egy igazolást az egyesülettől, ami igazolja a sporttevékenységet, és tartalmazza az edzések időbeli ütemezését (hány edzés van egy héten, melyik napszakban).

Az kedvezményes tanulmányi rend igénylése esetén:Amennyiben a hallgató nem csatolja a kért igazolást, a kérelem tartalmi vizsgálat nélkül is elutasítható. A határidőn túl beérkezett kérelmek automatikusan érvénytelenek!
2011. szeptember 11.
Az első oktatási nap nappali munkarendben: 2011. szeptember 12.
A költségtérítés 50%-nak befizetési határideje:
Megjegyzés: az ügyintézést a Központi Tanulmányi Iroda látja el.
2011. szeptember 15.
A hallgatói állapot módosításának (passzívról aktívra) határideje:
PTE TVSZ 38. § (3) bekezdés:
Kivételes esetben a hallgató a TB-től kérelmezheti utólagos beiratkozás és bejelentkezés engedélyezését, legkésőbb a félév harmadik hetének végéig.

Megjegyzés: csak különösen indokolt esetben, csak egy alkalommal és KÉRELEMMEL (ÜL-25)!
A határidőn túl beérkezett kérelmek automatikusan érvénytelenek!
2011. szeptember 26.
A záródolgozat, szakdolgozat vagy diplomamunka témabejelentő leadási határideje:
Megjegyzés: érintett BA szakokon az 5. szemeszterben (3/1. évf.), MA szakokon a 3. szemeszterben (2/1. évf.); FSZ szakokon a a 3. szemeszterben (2/1. évf.) tanuló hallgató. A témát a megfelelő űrlapon (ÜL-13), 3 példányban kell leadni.
2011. október 01.
A hallgatói állapot módosításának (aktívról passzívra) határideje:
PTE TVSZ 38. § (4) bekezdés:
A hallgató kivételes esetben az aktív bejelentkezési nyilatkozatának visszavonását kérelmezheti a tanulmányi osztály vezetőjétől a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül.

Megjegyzés: csak különösen indokolt esetben, csak egy alkalommal és KÉRELEMMEL (ÜL-25)!
A határidőn túl beérkezett kérelmek automatikusan érvénytelenek!
2011. október 06.
A költségtérítés teljes összegének befizetése:
Megjegyzés: az egyetem a késedelmes befizetésért késedelmi díjat számol fel(!), mértékét a TJSz tartalmazza.
2011. október 31.
Az őszi szünet ideje:
Megjegyzés: a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSz) szerinti hivatalos időpont.
2011. november 02–04.
A jelenlegi (2011/2012-es tanév, őszi) szemeszterben záróvizsgázó hallgatók záróvizsgára való jelentkezésének (ÜL-14) és a szakdolgozat/diplomamunka leadásának határideje:
Megjegyzés: a korábbi félév(ek)ben leadott szakdolgozat/diplomamunka esetében is szükséges az újbóli záróvizsgára való jelentkezés benyújtása.
A késedelmes leadás határideje: 2011. november 22. A késedelmi díj mértékét a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) "Térítési és juttatási díjak" melléklete tartalmazza.
2011. november 15.
A vizsgára jelentkezés kezdete az ETR webes felületén (on-line módon):
Megjegyzés: minden évfolyamnak nappali és levelező munkarendben egyaránt.
2011. november 22.
kezdési időpont: 12.00 óra
Vizsgaidőszak kezdete a potenciálisan záróvizsgázó – az utolsó féléves, végzős, és a képzési időn túli – hallgatók számára:
2011. november 28.
A szorgalmi időszak vége:
2011. december 17.
Vizsgaidőszak kezdete nem záróvizsgázó hallgatók számára:
2011. december 19.
Záróvizsga időszak:
2012. január 23.
A vizsgaidőszak vége:
2012. január 28.
Diplomaátadó ünnepség:
2012. február 10.
(tervezett időpont)

 

 

A 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterének időbeosztása

Az átvétellel (intézmény-, tagozat-, szakváltoztatás stb.) kapcsolatos kérelmek benyújtása
Megjegyzés: a kérelemhez szükséges űrlap (ÜL-25) letölthető a kari honlapról, az átvétel kacsolatos tudnivalókat a PTE TVSZ 18. §-a tartalmazza.
A határidőn túl beérkezett kérelmeket a Kar automatikusan elutasítja!
2012. január 13.
Az on-line beiratkozás időszaka első féléveseknek:
Megjegyzés: minden első félévesnek.
Az első féléves, keresztféléven tanulmányaikat most kezdő hallgatóknak beiratkozási kötelezettségük van. Ezt a felvételi határozatban megírt módon, aMODULO webes felületén on-line módon kitöltött űrlappal, és ennek kinyomtatott másolatának postai úton való visszaküldésével tehetik meg.

2011. 01. 31 – 02. 12.

a kezdési időpont 12.00 óra
a zárási időpont 24.00 óra
Az on-line bejelentkezés (aktiválás/passziválás) időszaka minden nem első féléves hallgató számára
Megjegyzés: minden évfolyamnak, teljes (nappali) és részidős (levelező) munkarendben.
A tanulmányaikat folytató felsőbb éves hallgatóknak bejelentkezési kötelezettségük van az ETR webes felületén on-line módban.

2012. 01. 26 – 02. 12.

a kezdési időpont 12.00 óra
a zárási időpont 24.00 óra
A beiratkozott/bejelentkezett nappali/levelező munkarendű hallgatók kurzusfelvételének időszaka:
Megjegyzés: a kurzusfelvételi időszak végét követően minden hallgató köteles átnézni felvett kurzusait. Az időszak lezárását követő 8 munkanapon belül panasszal/módosítási kérelemmel élhet.
A TVSZ szerint további módosítására NINCS lehetőség!
2012. 02. 03 – 02. 12.

a kezdési időpont 14.00 óra
a zárási időpont 23.59:59 óra
A félév kezdete:
Megjegyzés: a Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) szerinti hivatalos időpont.
2012. február 06.
A szorgalmi időszak kezdete:
Megjegyzés: az első oktatási nap nappali munnkarendben.
2012. február 06.
kezdési időpont: 10.00 óra
A költségtérítéssel kapcsolatos kérelmek benyújtási határideje:
Megjegyzés: csak és kizárólag a megfelelő űrlap (ÜL-36) kitöltésével és minden szükséges melléklettel együtt érvényes.
A határidőn túl beérkezett kérelmek automatikusan érvénytelenek!
2012. február 06.
A korábban hallgatott tantárgy elismerésére vonatkozó kérelmek benyújtási határideje:
Megjegyzés: csak és kizárólag a megfelelő űrlap (ÜL-12) kitöltésével és minden szükséges melléklettel együtt érvényes. A szükséges tudnivalókat a PTE TVSZ 54–55. §-ai tartalmazzák.
A határidőn túl beérkezett kérelmek automatikusan érvénytelenek!
2012. február 06.
A kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem benyújtása
Megjegyzés: a kérelemhez szükséges űrlap (ÜL-25) letölthető a kari honlapról, a szükséges tudnivalókat a PTE TVSZ 46. §-a tartalmazza.
  • aki munkaviszonyra hivatkozva kéri a kedvezményt, köteles egy munkáltatói igazolást csatolni a kérelemhez, aminek tartalma egyrészt a jogviszony megléte, másrészt a beosztás (vagy feladat) megnevezése, illetve a munkaidő-beosztás (heti óraszám, napi ütemezés);
  • aki versenyszerű sporttevékenység alapján kéri a kedvezményt, köteles csatolni egy igazolást az egyesülettől, ami igazolja a sporttevékenységet, és tartalmazza az edzések időbeli ütemezését (hány edzés van egy héten, melyik napszakban).

Az kedvezményes tanulmányi rend igénylése esetén:Amennyiben a hallgató nem csatolja a kért igazolást, a kérelem tartalmi vizsgálat nélkül is elutasítható. A határidőn túl beérkezett kérelmek automatikusan érvénytelenek!
2012. február 06.
A költségtérítés 50%-nak befizetési határideje:
Megjegyzés: az ügyintézést a Központi Tanulmányi Iroda látja el.
2012. február 15.
A hallgatói állapot módosításának (passzívról aktívra)határideje:
PTE TVSZ 38. § (3) bekezdés: Kivételes esetben a hallgató a TB-től kérelmezheti utólagos beiratkozás és bejelentkezés engedélyezését, legkésőbb a félév harmadik hetének végéig. 
Megjegyzés: csak különösen indokolt esetben, csak egy alkalommal és KÉRELEMMEL (ÜL-25)!
A határidőn túl beérkezett kérelmek automatikusan érvénytelenek!
2012. február 27.
A záródolgozat, szakdolgozat vagy diplomamunka témabejelentő leadási határideje:
Megjegyzés: érintett BA szakokon az 5. szemeszterben (3/1. évf.), MA szakokon a 3. szemeszterben (2/1. évf.); FSZ szakokon a a 3. szemeszterben (2/1. évf.) tanuló hallgató. A témát a megfelelő űrlapon (ÜL-13), 3 példányban kell leadni.
2012. március 01.
A hallgatói állapot módosításának (aktívról passzívra)határideje:
PTE TVSZ 38. § (4) bekezdés:
A hallgató kivételes esetben az aktív bejelentkezési nyilatkozatának visszavonását kérelmezheti a tanulmányi osztály vezetőjétől a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül.
A határidőn túl beérkezett kérelmek automatikusan érvénytelenek!
2012. március 05.
A záródolgozatok leadási határideje:
Megjegyzés: A 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterében szakképesítő vizsgázók FSZ-es hallgatók számára. A dolgozatokat a Szak- és Továbbképő Intézetben Tóth Erika intézeti titkárnál kell leadni.
2012. március 23. 
13.00 óráig
A záródolgozat késedelmes leadásának határideje:
Megjegyzés: a dolgozatokat a Szak- és Továbbképő Intézetben Tóth Erikaintézeti titkárnál kell leadni. A késedelmes leadás időtartama – ld. TJSZ, 1. sz. melléklet 10. sor – maxiumum egy hét. A dolgozatokat leadni csak a késedelmi díj befizetésének eredeti(!) igazolásával együtt lehet.
2012. március 30. 
13.00 óráig
A költségtérítés teljes összegének befizetése:
Megjegyzés: az egyetem a késedelmes befizetésért késedelmi díjat számol fel(!), mértékét a TJSz tartalmazza.
Az ügyintézést a Központi Tanulmányi Iroda látja el.
2012. március 31.
Az tavaszi szünet ideje:
Megjegyzés: a húsvétot megelőző héten.
2012. április 02–06.
A záróvizsgára való jelentkezés és a szakdolgozat/diplomamunka leadásának határideje:
Megjegyzés: a 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterében záróvizsgázó hallgatók számára.
A korábbi félév(ek)ben leadott szakdolgozat/diplomamunka esetében is szükséges az újbóli záróvizsgára való jelentkezés benyújtása!
A záróvizsgára jelentkeés űrlapját (ÜL-14) és a dolgozatokat a szakért felelős intézetnél lehet leadni.
2012. április 14.
A szakdolgozat/diplomamunka késedelmes leadásának határideje:
Megjegyzés: a késedelmes leadás időtartama – ld. TJSZ, 1. sz. melléklet 10. sor – maxiumum egy hét. A dolgozatokat leadni csak a késedelmi díj befizetésének eredeti(!) igazolásával együtt lehet.
2012. április 21.
A szorgalmi időszak vége a végzős FSZ-es hallgatók számára:
2011. április 21.
A vizsgára jelentkezés kezdete (ETR):
Megjegyzés: minden évfolyamnak nappali és levelező munkarendben egyaránt.
2012. április 24.
kezdési időpont: 12.00 óra
Vizsgaidőszak kezdete a záróvizsgázó – hallgatók számára:
2012. április 26.
A szorgalmi időszak vége:
2012. május 19.
Vizsgaidőszak kezdete nem záróvizsgázó hallgatók számára:
2012. május 21.
A vizsgaidőszak vége a záróvizsgázó hallgatók számára:
2012. május 25.
Záróvizsga időszak:
2012. június 11–15.
A vizsgaidőszak vége:
2012. június 28.
Diplomaátadó ünnepség:
2012. június 28–29.